share

Sebze Glazing Tekniği Nedir ve Nasıl Uygulanır?

by
orange carrots on table

Bu yazımda sebze pişirme tekniklerinden olan glazing tekniğinden bahsetmek istiyorum. Glazing cilalama, parlatma demektir. Restoranlarda çok kullanılan bu teknik havuç, turp , enginar, kereviz gibi kök sebzelerin içindeki şekeri dışarı çıkartıp bu şekerleri tereyağı ile birleştirip sebzenin etrafını sebze şekeri ve tereyağı ile kaplayarak sebzenin tadını arttırmayı amaçlayan bir tekniktir. Ayrıca sebzenin görüntüsü de bu teknik ile daha parlak olur. Profesyonel yemek tekniklerinden olduğu ve tekniği başarmak pratik ve dikkat gerektirdiği için için bu teknik pek evlere girmemiş. Çünkü bu tekniği doğru uygulamazsanız ortaya şekerli sebze gibi bir yemek çıkar ki ki istediğimiz o değil. Amacımız sebze içinde bulunan ama atmadığımız şeker ve tatları ortaya çıkartıp sebzeyi kendi şekeri ile tatlandırmak. Bu teknikte diğer önemli olan nokta sebzeleri karamelize etmeden pişirmeyi başarmak. Sebzeleri pişirirken içine çok az şeker koyuyoruz ama burada eklenen şeker sebzelerin içindeki şekerlerin dışarıya çıkmasına yardım etmek için kullanılıyor. Sebzeyi şeker ile pişirmiyoruz

Burada en önemli püf noktası sebzeyi aynı büyüklükte kesmek ve havuçları ne çok ne az pişirmek. Bu tam pişme noktası çok ince bir ayar ve o yüzden bu teknik zor. En basit teknikler hataya izin vermediği için en zor tekniklerdir. Bu verdiğim tarifte havuç kullanıyorum ama aynı tarifte havuç yerine kereviz, turp, enginar gibi diğer kök sebzeleri de kullanabilirsiniz.

Sebze Glazing Tekni?i Nedir ve Nas?l Uygulan?r?

Bu yaz?mda sebze pi?irme tekniklerinden olan glazing tekni?inden bahsetmek istiyorum. Glazing cilalama, parlatma demektir. Restoranlarda ok kullan?lan bu teknik havu, turp , enginar, kereviz gibi kk sebzelerin iindeki ?ekeri d??ar? ?kart?p bu ?ekerleri tereya?? ile birle?tirip sebzenin etraf?n? sebze ?ekeri ve tereya?? ile kaplayarak sebzenin tad?n? artt?rmay? amalayan bir tekniktir
Hazırlama Süresi10 dk
15 dk
Toplam Süre14 dk
Kategori: Yardimci yemek
Mutfak: Frans?z Mutfa??
Etiket: GLAZING teknigi nedir, havuc nasil pisirilir, Kk sebzeler nasil pisirilir, sebze pisirme teknikleri
Yazar: Keyif veren yemekler

Malzemeler

 • Yarim kilo havu ya da herhangi bir kk sebze
 • Tereya?? Oda s?cakl???nda
 • 1 tatl? ka???? silme ?eker
 • Su
 • 1 ay ka???? beyaz sirke
 • maydonoz
 • tuz

Tarif

 • Havular? e?it ve ufak paralara bln.
 • Geni? bir tavaya havular? ekleyin, havular?n aras?nda mesafe olmal?, tavaya silme 1 tatl? ka???? ?eker ekleyin ve havular? rtecek kadar su ekleyin. 1-2 ka??k tereya?? ekleyin ve oca??n ate?ini ykseltin ve suyu kaynat?n. Tavay? arada hafife sallay?n bu sayede havular e?it ?ekilde pisecektir.Burada havular? ka??k ile kar??t?rmay?n, bunun yerine tavay? hafife sall?yoruz. Havular 10 dakika pi?ecek, havular? karamelize olmadan pi?irmemiz gerekiyor. Bu nedenle dikkatimiz srekli tavada olmal?. Suyun bitmeye yak?n oldu?unu grd?nzde oca??n ?s?s?n? azalt?n ve havucu tad?n ve pi?mi? oldu?undan emin olun, e?er pi?memi?se biraz daha su ekleyin. Glazing tekni?ini do?ru yapt???m?zda havular havucun iindeki ?ekerler ve tereya?? ile kaplanacak ve havucun etraf? parlak olacakt?r, glazing ismi burdan gelmektedir. BU ayr?ca sebzeyi daha da lezzetli yapacakt?r. Tavada eriyen tereya?? havucun etraf?nda tekrar birle?ecek. Glazing tekni?i ok ince ayar gerektiriyor. Bu tekni?i ilk denedi?inizde ya ok fazla ya da ok az pi?irebilirsiniz. ok pi?irdi?inizde havu daha ya?l? olur, az pi?irirseniz tereya?? havucun etraf?na yap??mad??? iin tava sulu kalacakt?r.
 • E?er havular karamelize olursa tavaya az su ve sirke ekleyin ve ok abuk suyu azaltmaya al???n. Havular pi?ti?inde tavaya do?ranm?? maydonozu ekleyin.
 • Havular? taba?a ekleyin ve tuzlay?n. Glazed sebzeler et yemekleri yan?nda ya da di?er sebze yemeklerin yan?nda iyi gidecek bir yan sebze. Afiyet olsun
Tags:
Keyif Veren Yemekler
Close Cookmode